Bert Koenders samen met Marco naar Colombia

28 January 2009

Bert Koenders samen met Marco naar Colombia

Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking bezoekt binnenkort

 
 
 
 
 
 
 
 

samen met Marco het Zuid-Amerikaans land Colombia onder andere om kennis te maken met de problematiek van kindsoldaten.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken beperkt het probleem van kindsoldaten zich niet tot het Afrikaanse continent. Ook in bijvoorbeeld Colombia worden door krijgsheren van zowel de linkse guerrilla als de rechtse paramilitairen kinderen voor hun leger geronseld.

Voor Marco is het inmiddels het zevende werkbezoek als ambassadeur voor War Child.

Voorjaar 2000 stond Kosovo op het programma, daarna volgden Ingushetië, Sierra Leóne, Eritrea, Afghanistan en Oeganda.

In april 2007 overhandigde Marco aan Bert Koenders het rapport ‘Kindsoldaten, de schaduw van hun bestaan’ en startte daarmee de kindsoldatencampagne van War Child. In het rapport wordt de situatie van kindsoldaten beschreven, de redenen van rekrutering door gewapende groepen maar ook de mogelijkheden om daar wat aan te veranderen.

Wereldwijd vechten 250.000 kinderen actief mee in gewapende conflicten, 1 op de 10 soldaten is kind. Kind en soldaat mag niet samen gaan!

 

War Child probeert door voorlichting te geven en alternatieven te bieden in eerste instantie te voorkomen dat kinderen zich aansluiten bij gewapende groeperingen, in 2007 hebben 30.000 kinderen deelgenomen aan deze preventieprogramma’s.

Daarnaast werden in 2007 10.000 ex-kindsoldaten geholpen te re-integreren in de samenleving. Ze leerden onder andere weer op een gecontroleerde manier hun emoties te uiten, weer vertrouwen in zichzelf en anderen te krijgen en zo weer een nieuwe rol voor zichzelf in de samenleving te zien.

War Child gebruikt creatieve activiteiten, sport en spel en soms individuele begeleiding om de psychosociale ontwikkeling te stimuleren, bij voorkeur samen met de andere kinderen van de gemeenschap.

Ook de familie en bekenden uit de gemeenschap waar de kinderen in terugkeren worden betrokken bij deze re-integratie. In eerste instantie zijn zij vaak bang voor de ex-kindsoldaten, zien hen als bedreiging omdat ze mensen hebben vermoord of zijn jaloers omdat ze als slachtoffer worden behandeld. Voor hen worden ook voorlichtingsactiviteiten gestart en gesprekken in de gemeenschap over het probleem gestimuleerd..

Na de Koninklijke premiere van de film ‘Wit Licht’ bijgewoond te hebben zei Bert Koenders:

‘Dit is een gigantisch probleem waar we allemaal aan moeten bijdragen om het op te lossen’.

‘Door kinderen in te zetten als kindsoldaat maak je niet alleen hun toekomst, maar de toekomst van een hele generatie kapot’.

Bert Koenders bezoekt nu samen met Marco Colombia, een land waar volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch ongeveer 11.000 kindsoldaten actief zijn.

Op het programma staan onder andere een bezoek aan projecten van War Child gericht op re-integratie van voormalig kindsoldaten en preventie van rekrutering van jongeren. In de buurt van Bogotá bezoeken zij een opvangcentrum voor gedemobiliseerde jongeren en gaan zij naar een toneelstuk waarin deze jongeren hun eigen verhaal vertellen. Tevens worden gesprekken gevoerd met lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties.

We hopen dat het een veilige, indrukwekkende reis zal worden waar veel goeds uit voort zal vloeien voor de toekomst van deze kinderen!

Redactie borsato.nl