Internationale Dag van de Kindsoldaten

12 February 2019

Internationale Dag van de Kindsoldaten

Op de Internationale Dag van de Kindsoldaten vragen we extra aandacht voor War Child. War Child zet zich in voor kinderen in oorlog en hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of ze zich nu ‘vrijwillig’, of gedwongen bij een gewapende groep aansluiten. We denken bij het woord ‘kindsoldaat’ nog te vaak aan gewelddadige en gedwongen rekrutering. Maar is dit wel zo? Het beeld dat wij hierbij hebben is vaak een jongen met een geweer in zijn hand die gedwongen wordt in de bush te vechten, of een meisje dat wordt ingezet als seksslaaf. Allemaal vreselijke dingen die echt gebeuren, maar dit beeld is echter te beperkt. Er zijn namelijk nog zoveel meer verhalen.Er zijn zelfs kinderen die zich ‘vrijwillig’ aansluiten bij een geweldadige groep. Maar kun je wel van ‘vrijwillig’ spreken als er misbruik van de kinderen gemaakt wordt, als ze dagelijks honger lijden door armoede en geen toekomstperspectief meer hebben? En wat als je leeftijdsgenootjes zich erbij aansluiten? Dit, en nog meer, zijn drijfveren voor hen om zich aan te sluiten. De kinderen kunnen onmogelijk de gevolgen van hun keuzes overzien en als ze het dan zien is het vaak te laat.

Het is belangrijk om één ding helder te stellen: wij zetten ons in voor kinderen in oorlog en maken in onze missie geen onderscheid tussen kinderen die zich gedwongen of vrijwillig aansluiten bij een gewapende groep. 
Uit ervaring weten we dat voormalig kindsoldaten meer kans hebben op psychische problemen, zoals posttraumatische stressstoornissen, gedragsklachten, en emotionele klachten. Maar ook is re-integratie in de maatschappij een groot probleem. Ze worden gestigmatiseerd, verstoten en hebben jarenlange leerachterstand.
Met hulp van War Child ontwikkelen veel voormalig kindsoldaten zich goed en uiteindelijk kunnen ze zelfs een positieve rol spelen in de maatschappij!
 
Groetjes,
 
Marco