Majoor Bosshardt

Majoor Bosshardt

Deze prachtige prijs, deze Majoor Bosshardtprijs die in het leven is geroepen om het gedachtengoed van de Majoor te bewaken en levend te houden, kreeg ik met name voor mijn werk als ambassadeur van War Child.