Gitzwarte dag!

15 September 2009

Gitzwarte dag!

Zojuist is bekend gemaakt dat The Entertainment Group, het bedrijf waar ik vijftien jaar lang met heel veel liefde, inzet en passie heel hard voor heb gewerkt en waar ik tevens aandeelhouder van ben, tot mijn grote verdriet surseance van betaling heeft aangevraagd en mogelijk afstevent op een faillissement.

De consequenties die dit feit zowel zakelijk als privé met zich meebrengen zijn voor mij op dit moment niet te overzien, met name ook omdat pas sinds enkele weken me meer duidelijk is geworden wat er allemaal aan de hand is, waardoor er voor mij een nieuwe werkelijkheid is ontstaan. Ik ben enorm aangeslagen, teleurgesteld en ontgoocheld.

Ik heb me altijd volledig loyaal naar het bedrijf getoond en het valt me zeer zwaar dat wij nu in deze penibele situatie terecht zijn gekomen. Bijna alle inkomsten die ik met mijn live optredens heb verdiend zijn in het bedrijf teruggevloeid met de bedoeling artiesten op een goede wijze te begeleiden en met hen een mooi entertainmentbedrijf op te bouwen. Dat het met een bedrijf als The Entertainment Group dat zoveel mooie artiesten vertegenwoordigt, zo ver heeft kunnen komen is onbegrijpelijk en valt moeilijk te verteren.

De afgelopen weken is er alles aan gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag om een redding of doorstart van The Entertainment Group mogelijk te maken. Hoewel ik zelf niet verantwoordelijk ben voor de financiële problemen, en ik de gevolgen en verplichtingen van deze surseance van The Entertainment Group nog niet kan overzien, ben ik bereid alles te doen wat in mijn macht ligt om de schade en gevolgen te helpen beperken. Mijn medeleven gaat uit naar een ieder die getroffen wordt door deze omstandigheden!

Ik heb na alle recente media aandacht ongelofelijk veel co- en adhesiebetuigingen gekregen. Vrienden, collega’s en natuurlijk familieleden die me bellen, berichtjes sturen om me een hart onder de riem te steken, het komt allemaal bij me aan. Ik heb me door iedereen bijzonder gesterkt en gesteund gevoeld.

Ditzelfde geldt voor mijn publiek. Mijn publiek heeft laten weten onvoorwaardelijk achter me te staan, waar ik zeer dankbaar voor ben. Ik wil jullie dan ook verzekeren dat hoewel ik aan het wankelen ben gebracht, ik hoe dan ook weer op zal staan!

Ik ben een rasoptimist, maar dit heeft wel een grote aanslag op mijn weerbaarheid gepleegd. 

Ondanks de vele invloeden van buitenaf die nu op me af komen en nog op me af zullen komen, ontstaan er ook heel mooie dingen in dat krachtveld. Zo heb ik de laatste weken o.a. met alle verantwoordelijken en Guus Meeuwis tot het laatst toe gepoogd de toekomst van The Entertainment Group veilig te stellen.

Ik wil mijn dankbaarheid uitspreken naar een ieder binnen The Entertainment Group die zich de afgelopen vijftien jaar met hart en ziel voor mij en mijn carrière heeft ingezet. Zij zijn medeverantwoordelijk voor mijn succes. De vriendschappen die hier zijn ontstaan zijn mij heel dierbaar!

In een situatie als deze is het fijn te beseffen dat mijn gezin onvoorwaardelijk en volledig achter me staat. Dat maakt dat ik ondanks alles, sterk in mijn schoenen sta.

Groet,

 

Marco Borsato