Uit de week van Marco: Theo van Gogh

12 November 2004

Uit de week van Marco: Theo van Gogh

Eigenlijk heeft een groot deel van de afgelopen twee weken in het teken van Theo gestaan. Ten eerste de schok, toen ik vernam dat hij op gruwelijke wijze aan zijn eind was gekomen. Maar ook in de dagen erna was ik steeds met hem bezig. Het afscheidsfeest was bizar, een ander woord heb ik er niet voor…

Het feest was zoals hij zelf aangegeven had hoe hij het zou willen. En dus ben je aan het feesten terwijl je je verdrietig voelt. Bizar.

Theo was volstrekt uniek. Een uitzonderlijk regisseur die met weinig middelen grootse prestaties leverde. 

Ik was het zeker niet altijd eens met zijn uitlatingen of de manier waarop hij dat deed, maar hij was wel loyaal aan zijn opinie.

Een jaar geleden heb ik Theo gevraagd mee te werken aan het project ‘Zien’ en hij heeft daar een grote rol in gespeeld. 

Het werden vier fantastische, eigenzinnige filmpjes, die soms ver stonden van wat ik met mijn liedje bedoelde, maar zo eigentijds waren dat ik blij ben dat hij ze op zijn manier gemaakt heeft. Ik heb hem in die periode leren kennen als een bijzonder warm mens. Ik heb heel veel van hem geleerd, hij coachte me letterlijk door alle filmpjes heen.

Ik kan het nog steeds niet geloven.

Marco.